KONTAKT

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 9.4.2021 do 29.4.2021 budeme čerpať celofiremnú dovolenku. Na Vaše správy odpovieme po tomto termíne.

Ľudový motív


Ing. Dominika Dvorščáková 

info@ludovymotiv.sk
+421 908 479 200 


Sídlo : Za vodou 1388/12, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 52250091

DIČ: 1083981118

IBAN: SK64 0200 0000 0040 7338 5755