KONTAKT

Ing. Dominika Dvorščáková 

info@ludovymotiv.sk
+421 908 479 200 


Sídlo : Za vodou 1388/12, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 52250091

DIČ: 1083981118

IBAN: SK64 0200 0000 0040 7338 5755
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
Adresa banky:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25