Doprava a platba

V ase od 20.3. do 3.4.2023 erp獺me dovolenku V tomto ase nebudeme dostupn穩 online ani na telef籀ne.
Objedn獺vky prijat矇 (resp.uhraden矇) do nedele 19.3.2023 23:59 bud繳 odoslan矇 najnesk繫r v pondelok 20.3.2023.
Objedn獺vky prijat矇 (resp.uhraden矇) od pondelka 20.3.2023 00:00 bud繳 odoslan矇 po dovolenke v utorok 4.4.2023.

 
V禳etko v na禳om obchode m獺me na sklade. Tovar odosielame v r獺mci SR Slovenskou po禳tou o najsk繫r po obdr鱉an穩 objedn獺vky (ako list, bal穩k alebo prostredn穩ctvom kuri矇ra na adresu):

 • pri platbe na dobierku najnesk繫r do 3 pracovn羸ch dn穩 od prijatia objedn獺vky
 • pri platbe vopred na bankov羸 繳et (m獺me VB) najnesk繫r do 3 pracovn羸ch dn穩 od prip穩sania platby na n獺禳 繳et

Po禳tovn矇 a baln矇

 • list 2.triedy pri platbe vopred 2,90 EUR
 • list 2.triedy pri platbe na dobierku 4,20 EUR 
 • list 1.triedy pri platbe vopred 3,20 EUR
 • list 1.triedy pri platbe na dobierku 4,50 EUR
 • bal穩k na po禳tu pri platbe vopred 3,20 EUR
 • bal穩k na po禳tu pri platbe na dobierku 4,50 EUR
 • bal穩k na adresu pri platbe vopred 4,20 EUR
 • bal穩k na adresu pri platbe na dobierku 5,50 EUR
 • pozor krehk矇 +2 EUR 

Sp繫sob platby

 • vopred prevodom na 繳et vo VB
 • dobierka (+1,30 EUR)

Tovar bude dorun羸 do 2 pracovn羸ch dn穩 od odoslania. V pr穩pade v羸beru 1.triedy (len mal矇 z獺sielky do 1kg) nasleduj繳ci de po odoslan穩.

 • Pri objedn獺vke nad 89,99 EUR po禳tovn矇 a baln矇 ne繳tujeme.
 • Na kuri矇rov kontakt nem獺me, je ich povinnos聽ou V獺m vola聽.
 • Ak m獺me dovolenku, info o odosielan穩 bal穩kov n獺jdete na 繳vodnej str獺nke a v hornej li禳te v novink獺ch.
 • Do zahraniia objedn獺vky neposielame.
 • In羸 sp繫sob doruenia a platby je mo鱉n羸 pri predch獺dzaj繳cej dohode oboch str獺n. 鬚iados聽 o in羸 typ doruenia uvete v pozn獺mke pred odoslan穩m objedn獺vky, resp. n獺s kontaktujte telefonicky.