Formulár pre vrátenie tovaru


                                                                                                                                    www.ludovymotiv.sk

                                                                                                                                    Ing. Dominika Dvorščáková

                                                                                                                                    Za vodou 12

                                                                                                                                    064 01 Stará Ľubovňa


Odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa


Dňa ........................... som na www.ludovymotiv.sk uskutočnil/a objednávku pod číslom .................................. .

Chcem vrátiť tovar, ktorý som uhradil/a na základe faktúry č. .......... (kód tovaru z faktúry, názov tovaru z faktúry, cena tovaru z faktúry):

.......................................................................

.......................................................................


Tovar vraciam v nepoškodenom stave s visačkou.

Sumu za tovar mi prosím vráťte na číslo účtu: .............................................................................

.................................................................

*nehodiace sa preškrtnite


V obálke posielam tovar, ktorý chcem vrátiť spolu s formulárom "odstúpenie od zmluvy".


Meno a priezvisko kupujúceho (odstupujúceho od zmluvy): .....................................................


Vypracované dňa ................................., v ....................................

                                                                                                                 Ďakujem. .................................................... 

                                                                                                                                               (podpis)